KONTAKT

PRVÝ

KROK

PRIHLÁŠKA

RM 2016

Výber zo všeobecných podmienok a pravidiel súťaže:

 

Zaradenie kapely do súťaže je v momente splnenia týchto dvoch podmienok:

organizátor dostal cez formulár alebo do e-mailu všetky požadované informácie od kapely: Názov kapely aj s oficiálnym logom kapely, hudobný žáner a zaradenie kapely do kategórie, mená a priezviská ( poprípade prezývky ) členov kapely aj s nástrojovým obsadením, krátky popis doterajších úspechov kapely, minimálne 3 fotografie kapely, 2 vlastné súťažné skladby kapely vo formáte mp3 alebo link na ich stiahnutie, hudobný klip – ak je, a telefonický kontakt a e-mail na označeného

 

zodpovedného zástupcu kapely na komunikáciu s organizátorom .

 

po zaslaní požadovaných informácií a ich schválení, zasiela organizátor potrebné údaje k zaplateniu štartovného súťažiaceho poplatku vo výške 99,- € kapele. Tá na ich základe uskutoční platbu prevodom alebo vkladom s jej najneskorším dátumom pripísania do 14 dní od podania  registrácie, najneskôr však 09.05.2016 na transparentný účet organizátora Slovenské hudobné fórum, o.z., vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu: SK9209000000005048686163 , kód banky 0900 .

 

všeobecné podmienky

Pýtajte sa

fotografie, skladby posielajte na adresu

garage@rockovamaturita.sk

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

označ

vhodné

ROCKOVÁ MATURITA

 

Slovenské hudobné fórum, o.z., so sídlom: 925 62 Váhovce 181, IČO: 42 293 332, DIČ: 202395917,zapísaná v Centrálnej evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra.

DIGITAL ROCK MEDIA

 

so sídlom: 821 04 Bratislava, Galvaniho 5, IČO: 47 930 250,DIČ: 202 414 7576, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 669/B.

ROCKOVÁ MATURITA

 

Slovenské hudobné fórum, o.z., so sídlom: 925 62 Váhovce 181, IČO: 42 293 332, DIČ: 202395917,zapísaná v Centrálnej evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra.

DIGITAL ROCK MEDIA

 

so sídlom: 821 04 Bratislava, Galvaniho 5, IČO: 47 930 250,DIČ: 202 414 7576, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 669/B.

Digital rock media  // rockova maturita  //

SLEDUJTE NÁS