Kvet z Alokatu

Distribútor krmív, SEO analytik, ekonomický inžinier, inžinierka logistiky, čašník a študentka foréznej kriminalistiky založili kapelu Kvet z Alokatu 5. januára.2016.

Bibiana Kontúrová - spev Agy Krnáčová - spev Zdeno Jaroušek - gitara, spev Vlado Šípkovský - bassgitara, spev Matúš Pačes - bicie nástroje Martin Šavel - klávesové nástroje

Copyright © 2015 DIGITAL ROCK MEDIA ®. All rights reserved.